Polityka prywatności


Dane osobowe Usługobiorcy przetwarzane są na podstawie i zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. z ostatnią zmianą 28.02.2011 o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.)


Wszelkie dane przekazane do BSI Personnel wykorzystywane są jedynie w procesie rekrutacji na wybranie przez zainteresowaną osobę stanowisko.