Faq

 

1. W jaki sposób dokonać aplikacji?

W zakładce Oferty pracy przy poszczególnych ofertach można bezpośrednio zgłosić swoją kandydaturę poprzez załączenie CV, drogą mailową (joanna@bsi.com.pl, lucja@bsi.com.pl) oraz poprzez media społecznościowe (https://pl-pl.facebook.com/businessservicesinternational/).

 

2. Jaki jest czas oczekiwania na odpowiedź w sprawie złożonej aplikacji na daną ofertę?

Czas oczekiwania zależy od terminu rozpoczęcia pracy oraz od decyzji podejmowanej przez firmę, do której pracownik będzie oddelegowany. Nie możemy wskazać jednego, konkretnego odcinka czasu.

Najczęściej zdarzają się oferty od zaraz. Wtedy czas oczekiwania nie przekracza 3-4 dni.

 

3. Czy praca za pośrednictwem Staffnow odbywa się na podstawie umowy?

Praca za pośrednictwem Staffnow odbywa się na podstawie umowy na warunkach pracodawcy (warunki umowy uzależnione są od kraju, z którego pochodzi pracodawca). Umowy podpisywane są przed wyjazdem pracownika zagranicę.

 

4. W jakim wymiarze godzinowym jest możliwa praca?

- Tygodniowy czas pracy zależy od kraju, w którym podejmuje się pracę. Obok podstawowego czasu pracy, istnieje możliwość pracy w zwiększonym wymiarze godzin.

 

5. Jak wypłacane jest wynagrodzenie za pracę? Czy płatne są nadgodziny?

Sposób wypłaty wynagrodzenia ustalany jest z pracodawcą jeszcze przed podpisaniem kontraktu. Najczęściej wynagrodzenie wypłacane jest co miesiąc, 15. dnia każdego miesiąca.

 

6.  Czy pośrednictwo pracy jest odpłatne?

Nie, pobieranie jakichkolwiek opłat od kandydatów jest nielegalne. Agencja staffnow nie pobiera żadnych opłat od pracowników ani od kandydatów. Nie jesteśmy z pracownikami powiązani finansowo. Wynagrodzenie wypłacane jest przez pracodawcę we wcześniej ustalonej wysokości.

 

7. Jaki jest system pracy proponowany przez Staffnow?

Klienci Staffnow oferują dwa rodzaje systemów pracy :

-  system rotacyjny: najczęściej jest to 6 tygodni pracy i 2 tygodnie przerwy. Pracownik wyjeżdża na określony czas w ramach jednego kontraktu (np. 6 tygodni), a po upływie tego okresu przyjeżdża do Polski na przerwę (np. 2 tygodnie). Koszt podróży w tym systemie pracy pokryty jest przez pracodawcę.

- system ciągły:  pracownik wyjeżdża na kontrakty dłuższe niż 6 tygodni. Po zakończeniu każdego kontraktu istnieje możliwość powrotu do Polski na urlop. Urlop możliwy jest również w trakcie kontraktu, jednak koszt podróży pokrywany jest przez pracownika.

 

8. Do kogo się zwrócić jeśli zachoruję i nie mogę iść do pracy?

Informacja docelowo musi trafić do pracodawcy – naszego klienta i do brygadzisty, natomiast przekazywanie takich informacji kolegom nie jest istotne. Pracodawcę można poinformować za pośrednictwem Staffnow.

 

9. Do kogo należy się zwrócić, jeśli  jako pracownik mam problemy związane z pracą?

- Staffnow jako agencja pośrednicząca uczestniczy w rozwiązywaniu problemów między pracodawcą
a pracownikiem,  a także innych problemów pracownika związanych bezpośrednio ze stosunkiem pracy.